MFK Projektek – a kezdetek

Az alábbiakban olyan meghatarozó, a Karrier Iroda Alapítvány létrejöttéhez és mai munkájához szorosan kapcsolódó projektjeinket gyűjtöttük össze, melyekre szívesen emlékezünk vissza. Ezek olyan eseménysorozatok voltak, melyek egymásra épültek, egységes nevet viseltek, és amik segítségével mi magunk is jelentős tapasztalatokat gyűjtöttünk. Ezen pályázatok nélkül ma nem lennénk itt, hogy segítő jobot nyújtsunk számorokra.

Összefoglaló néven az itt felsorolt 3 projektet csak “MFK” (Munkakereső Fiatalok Klubja) projektekként emlegetjük, megvalósításukra pedig 2013 és 2015 között kerül sor különböző befogadószervezetek segítségével.

 

Munkakereső Fiatalok Klubja 2015

Fiatalok

Projekt neve: Munkakereső Fiatalok Klubja 2015 (MFK/15)
Program azonosítószáma: 2014-3-HU02-KA105-000578
Elnyert támogatás: 11 101 EUR
Megvalósítási időszak: 2015. február 1. – 2015. június 30.

Az MFK/15 korábbi projektjeink új köntösbe öltöztetése, valamint nemzetközi szintre történő emelése. Az átalakított logo és név a pozitív életszemléletet, motivációt próbálja átadni a résztvevőknek, a projekt területi kiterjesztésének lényege, pedig, hogy minél több fiatalt elérjünk és segítsünk.

MFK

Új projektünk az alábbi elemekből állt:

1. IFJÚSÁGSEGÍTŐK MOBILITÁSA – „EGYÜTTGONDOLKODÓ HÉTVÉGE”:

Időpont: 2015. március 24-27.
Résztvevők száma: 18 fő (6 fő partnerenként)
Helyszín: Gyulai Thermal Kemping
Téma: Közös projektek generálása, együttműködési lehetőségek vizsgálata, hálózatépítés.

A 3 partner szervezet szakemberei, valamint az általuk delegált 2-3 további szervezet képviselői együttesen vesznek részt egy 3 napos „együttgondolkodós” hétvégén. A hosszúhétvége folyamán a résztvevők megismerkednek több nemzetközi pályázati lehetőséggel, majd közösen projekteket dolgoznak ki az együttműködés különböző lehetőségeit számba véve.

Első számú célunk, hogy a jelenlévő szervezetek közösen létrehoznak egy nagy, a munkanélküli fiatalok segítésére alkalmas projektet, melynek égisze alatt a jelenlévő szervezetek jelentős része egyesíti erejét. A projekt megtervezése közös feladat lesz a hétvége folyamán, és úgy kerül megalkotásra, hogy az Erasmus+ valamely pályázati kategóriája keretében pályázatot nyújthassunk be a projekt finanszírozására. Cél továbbá a jelenlévő szervezetek hálózatosodása és kapcsolatépítése, mely révén a jövőben sok közös projektet valósíthatunk meg.

2. IFJÚSÁGI CSEREPROGRAM – ÖNISMERETI TRÉNING:

Időpont: 2015. június 14–21.
Résztvevők száma: 6 fő partnerenként + 1 fő csoportvezető, összesen 21 fő
Helyszín: Szarvasi Ifjúsági Tábor
Téma: Önismeret, önértékelés a munkakeresés világában

Az ifjúsági csere legfőbb témája az önismeret lesz, képzett trénerek segítségével, egy héten keresztül komoly önismereti képzést hajtunk végre a fiatalok számára. Ennek keretében a résztvevők megismerik saját képességeiket, és fény derül mindazon lehetőségekre is, melyek eddig kihasználatlanul lapultak meg bennük. Egy-egy önismereti képzés komoly önbizalom építő hatású, hiszen senki nem látja saját magát kívülről, nem látja a benne rejlő értékeket. Mások véleménye, pozitív észrevételei vagy építő jellegű kritikái nagyban hozzájárulhatnak a helyes önértékelés kialakításához, az önbizalom növeléséhez, mely hatására a résztvevők sokkal határozottabbak és bátrabbak lesznek, könnyebben el fogják tudni adni saját magukat egy-egy interjú vagy megbeszélés alkalmából. A tréning hatására tehát olyan személyes fejlődésen mennek keresztül, mely egy életen át elkíséri őket, és hozzájárul sikerességükhöz is.

A tábor célja, hogy minden résztvevő megismerje saját magát, pozitív élményeket gyűjtsön önértékeléséhez, és hogy a jövőben könnyebben tudjon ennek a pozitív énképnek a segítségével elhelyezkedni a munkavilágában.

Erasmus

EREDMÉNYEINK:

Az MFK/15 egy eredményesen záruló projekt lett, melynek keretében létrejött egy szoros együttműködés a partnerek között, illetve sok fiatal számára tudtunk hasznos segítséget, motivációt adni a további munkakereséshez.

Együttgondolkodós hétvégénk keretében létrejött a „Szabadegyetem”, egy nagyszabású közös projekt gondolata, mely a munkakeresésről és önkéntességről, a fiatalokról és a civil életről szól. A rendezvény először 2015 augusztusában, Békéscsabán kerül megrendezésre, várhatóan 100 fő fiatal részvételével. Ebből is jól látszik, hogy szoros együttműködés jött létre a 3 partnerszervezet között, mely a jövőben egy rendkívül gyümölcsöző együttműködést is eredményezhet.

Önismereti Táborunkban ugyanakkor a résztvevő munkakereső fiatalok komoly kompetenciafejlesztésen estek át. Megismerték saját belső énjüket, problémáik eddig fel nem tárt gyökereit, és számos „hűha-élménnyel” gazdagodtak. Így a tábor végén pozitív energiákkal feltöltve, sok motivációval indultak haza, és vetették bele magukat ismételten a munkakeresésbe.

A projekt megvalósulásának eredményei számok formájában az alábbiak:

 • 1 db készségfejlesztő tábor megszervezése 21 fő részére,
 • 1 db hálózatépítő hétvége létrehozása 18 fő részvételével,
 • 1 db nagy közös projekt alapgondolatának létrehozása
 • 1 hosszú távú hálózatos együttműködés a közös projekt, valamint több közös projekt létrehozása érdekében.

Míg nem számszerűsíthető eredményei a követezők:

 • A táborban résztvevő fiatalok jelentős kompetenciafejlődésen mentek keresztül, mely a jövőben komoly segítséget jelent számukra a munkakeresés terén,
 • Létrejött egy szoros együttműködés, melynek alapja nem csak szakmai, hanem baráti kapcsolatok és szimpátia is, így erősebb alapját képezi a jövőbeni együttműködéseknek,
 • Jelentős szakmai tapasztalatokat szereztük a nemzetközi projektek lebonyolítása terén, valamint a résztvevő szervezetek megismerése, tudásátadása révén.

 

Munkanélküli Fiatalok Fóruma 2014

Job

Szervezetünk az MFF/2013 projektje folytatásaként megszervezi a Munkanélküli Fiatalok Fóruma 2014 (MFF/14) programját is, melyre a Fiatalok Lendületben Program keretében ismét támogatást nyert.

Program azonosítószáma: HU-12-E253-2013-R3
Elnyert támogatás: 5 437 EUR
Megvalósítási időszak: 2014. február 1. – 2014. október 31.

Az MFF/14 jelentősen eltér elődjétől. Az MFF 2013 egy megalapozó, igényfelmérő projekt volt, ami egyfajta iránymutatásként szolgál a jövőben a szervezők számára további tevékenységükhöz. Új projektünk ennek megfelelően a már felmért igényekhez igazodva jött létre, hogy ott segítse a fiatalok előrelépését, ahol ők a legjobban igénylik.

MFF

Az MFF/14 projekt az alábbi elemekből áll:

ÖNISMERETI TÁBOR (2014. május 23-25.):

Az a tapasztalatunk, hogy a munkanélküli fiatalok számára nehézséget jelent saját képességeik megfelelő értékelése, és a saját fejlesztési pontjaik megtalálása. Éppen ezért 3 napos fejlesztő tábort szervezünk, mely folyamán összesen 10 fiatal fog részt venni egy önismereti képzésen, mely keretében egy tapasztalt külső tréner tart a nem-formális oktatás keretében foglalkozásokat a fiatalok számára. A Tábor helyszíne a gyulai Marschal Vendégház.

MENTORPROGRAM (2014. május közepétől 2014. október végéig):

A Mentorprogram fejlesztő foglalkozásai alkalmával egyénileg, vagy esetenként kis létszámú, 2-3 fős csoportokban összesen 15 fiatallal foglalkozunk folyamatosan. A foglalkozások keretében végig beszéljük a mentorált problémáit, eddigi munkavállalási tapasztalatait, munkakeresési szokásokat, és igyekszünk megkeresni azokat az egyéni faktorokat, melyek fejlesztése a siker kulcsa lehet a jövőben. Amennyiben sikerült ezeket a faktorokat felmérnünk, közösen keresünk módszert a fejlődésre mindenki számára.

 • A módszer rengeteg módon ölthet testet, például:
 • Aktivitás növelése (pl: társadalmi szerepvállalás a szervezővel közösen),
 • Életmód változtatás (pl: rendszeres testmozgásra ösztönzés, közös sportolás a szervező fiatallal, új, diétás étrend bevezetése közösen a szervezővel),
 • Sikerélményhez jutás (pl: ha a résztvevő jól tud sakkozni, akkor sakkpartikat szervezni a számára, ahol pozitív élményekhez jut),
 • Nyelvi készség fejlesztése (pl: együtt tanulás idegen nyelveken),
 • stb.

Jól látható, hogy mentor programunk egyfajta “életvezetési tanácsadást” is takar, aminek a révén minden résztvevő jelentősen gyarapodhat, de ugyanakkor kitérünk általános munkakeresési témákra is (pl: önismeret, önéletrajz készítés stb.). Minden mentorálttal legalább 5 alkalommal találkozik a mentora, akit saját maga választhat ki a legelső közös foglalkozásunk keretében, melynek helyszínét és időpontját a jelentkezést követően minden résztvevővel egyeztetünk.

KOMMUNIKÁCIÓS TÁBOR (2014. szeptember 26-28.):

A projekt folyamán, az igények felmérését követően úgy döntöttünk, hogy utolsó táborunk témájának a kommunikációs készség fejlesztését választjuk. A tábor keretében a résztvevők, professzionális trénerek segítségével, elsajátítják a pontos és határozott kommunikáció alapjait, megismerik saját képességeiket, és fejlesztik azokat. Ez a tudás különösen jól alkalmazható egy állásinterjú folyamán, ahol el kell tudni adni magunkat, de a munkavégzés folyamán is fontos lehet.

Eredmények

EREDMÉNYEINK:

Összességében úgy látjuk, hogy az MFF/14-es projektünk rendkívül sikeres lett, és az ezzel kapcsolatos visszajelzések is ezt mutatják.

Projektünkben az alábbi tevékenységek valósultak meg:

1. – ÖNISMERETI TÁBOR (2014. május 23-25.):

A Tábor helyszíne a gyulai Marschal Vendégház volt, ahol 3 napon keresztül a fiatalok megismerhették saját belső értékeiket, motivációt gyűjthettek a munkakereséshez, és saját énképük fejlesztésével életútjukat is tudatosabban választhatják ki.

2. MENTORPROGRAM (2014. május 15-től október 30-ig):

A Mentorprogram fejlesztő foglalkozásai alkalmával egyénileg 15 fiatallal foglalkoztunk folyamatosan. A foglalkozások keretében végig beszéltük a mentorált problémáit, eddigi munkavállalási tapasztalatait, munkakeresési szokásokat, de kitértünk a mindennapi életben fennálló nehézségeikre, élethelyzetükre is. A programtól nem vártuk el, hogy gyökeresen megváltozzon bárki élete is, de kis lépésekben mindenkinek sikerült elindulnia azon az úton, melyet a beszélgetések során felépített saját magának.

3. – KOMMUNIKÁCIÓS TÁBOR (2014. szeptember 26-28.):

A projektünk utolsó eleme egy 3 napos kommunikációs tábor volt a gyulai Harrucern János Középiskola Kollégiumában. A tábor folyamán állásinterjúkat gyakoroltunk, kommunikációs helyzetgyakorlatokkal, metakommunikációval foglalkoztunk, valamint megismerkedtünk különböző kommunikációs stílusokkal is. Az itt szerezett tudás a személye és írásos kommunikáció folyamán is nagyon hasznos lett mindenki számára az álláskeresés és megtartás folyamán.

A projekt megvalósulásának eredményei számok formájában az alábbiak:

 • 2 db készségfejlesztő tábor megszervezése 11 és 13 fő részvételével,
 • 15 fő fiatal folyamatos mentorálása, fejlesztése, segítése az előrelépésben, melynek egyértelmű eredménye, hogy a résztvevő közül többen is sikeresen elhelyezkedtek a mentorálások végére,
 • 4 fő szervező továbbfejlesztése, felkészítése komolyabb projektek végrehajtására,

Míg nem számszerűsíthető eredményei a következők:

 • A táboroban résztvevő fiatalok jelentős kompetenciafejlődésen mentek keresztül, mely a jövőben komoly segítséget jelent számukra a munkakeresés terén,
 • Sok mentorált számára az elért kis lépések komoly előrehaladást produkált mindennapi életükben, többeknek sikerült elhelyezkednie a munka világában, és tartósan megállniuk a saját lábukon,
 • Jelentős szakmai tapasztalatokat szereztük a fiatalok segítése terén, ami miatt így jövőbeni projektjeinket még ennél is hasznosabban tudjuk felépíteni és megvalósítani.

Mindezekből kiindulva úgy látjuk, hogy az MFF/14 projekt sikeresen zárult, valamennyi résztvevő komoly tapasztalatokkal és tudással gazdagodott, melyek segítségével könnyebbé vált helyzetük a munkaerőpiacon.

Reméljük, a jövőben még több fiatal számára tudunk hasonló projekteket szervezni, hogy ezzel is még jobban segíthessük őket.

A projekt nem jöhetett volna létre a Veszprémi BEST Bizottság közreműködése nélkül, mely gesztor szervezete volt a kezdeményezésnek.

BEST

 

Munkanélküli Fiatalok Fóruma – 2013

Munkanélküli Fiatalok Fóruma - 2013

A Fiatalok Lendületben Program keretén belül 2013. őszén első alkalommal valósul meg a Munkanélküli Fiatalok Fóruma (MFF2013) elnevezésű programsorozat, mely a pályakezdő, munkanélküli fiatalok problémáin igyekszik segíteni.

A projekt központi eleme egy összesen 10 alkalmas, 15 fiatal számára szervezett fórum, melynek keretében közösen megpróbálunk megoldást keresni a fennálló problémáikra, munkanélküliségük okaira. Az elért eredményeket, lehetséges megoldási módszereket a fórumsorozat végén összegezzük és egy elektronikus dokumentum keretében közreadjuk annak érdekében, hogy mindenki hasznosíthassa.

Milyen elvekre épül az MFF2013? A legfontosabbak a…

 • …fiatalok társadalmi részvételének növelése!
 • …kreativitás, problémamegoldó készségek fejlesztése
 • …Európa tudatosság!
 • …hátrányos helyzetű, munkanélküli fiatalok bevonása!
 • …kulturális sokszínűség!
 • …diszkrimináció mentesség!
 • …nem-formális oktatási elemek!

A projekt része a fórumokon felül, egy kérdőíves felmérés is annak érdekében, hogy azokat a munkanélküli fiatalokat is elérjük, akik a találkozásokon nem tudnak részt venni. Ennek keretében 10 békés megyei, főleg elzárt, nehezen megközelíthető településen egy-egy nagyobb eseményre standot állítunk fel, ahol a fiatalok személyesen válaszolhatnak a kérdésekre, de a kérdőív interneten keresztül is elérhető lesz. A kérdőívek eredményeit végül a fórumok keretei között összesítjük, elemezzük, és alternatív megoldási javaslatokat dolgozunk ki a pályakezdő, fiatalkori munkanélküliség problémájának megoldására.

Az MFF2013 azonban több egy egyszerű fórumnál!

És hogy miért érdemes jelentkezni? Mert…

 • …fejleszti a kreativitást és pozitív gondolkodásra sarkal!
 • …megtanít csapatban dolgozni és elfogadni egymást!
 • …képessé tesz a problémáid önálló kezelésére!
 • …utat mutat önmagad jobb megismeréséhez!
 • …baráti kapcsolatokat alakíthatsz ki!

Ezen felül az összes rendezvényen való részvétel ingyenes! Csak az ötleteidre, véleményedre, energikusságodra van szükség, hogy aktívan részt vehess a munkában, és segíts másokon és magadon egyaránt!

Eredmények

EREDMÉNYEINK:

2013. január 31-én sikeresen lezárult az MFF2013. Köszönjük mindenkinek a segítséget és a részvételt, reméljük, mindenki hasznos tudással gazdagodott. A projekttel kapcsolatos eredményeinket két kiadványunk keretében összesítettük.

A kérdőíves felmérés eredményeit ITT tudjátok megtekinteni, míg a Fórumok keretében létrejött kiadványunk elektronikus verziót ITT éritek el.

HASZNOSÍTSÁTOK BÁTRAN ÉS ADJÁTOK TOVÁBB ISMERŐSEITEKNEK IS!

A projekt nem jöhetett volna létre a Veszprémi BEST Bizottság közreműködése nélkül, mely gesztor szervezete volt a kezdeményezésnek.

BEST

Keresés az oldalon
Támogass egy jó ügyet!

Események
Kövess minket!

Facebook

Támogatóink